Sletovi

1699
Sletska smotra za prvi slet 1945. godine (foto Vlajko Kovačević)
Sletska smotra za prvi slet 1945. godine (foto Vlajko Kovačević)

Manifestacija nazvana “Slet” su nastale u vreme sokolskih društava u kojima je naviše učestvovala omladina. Prvi posleratni fiskulturni slet u Užicu je održan na tek do pola sagrađenom stadionu u Begluku, 22. jula 1945. godine. Ta tradicija je nastavljena i sledećih godina posleratnih godina u junu. Paradom do stadiona i lakoatleskim vežbama je obeležavan nekadašnji dan “Fiskulturnika”, posle rata dan Fizičke kulture. Organizaciju je radilo “Sokolsko društvo”, koje je kasnije nazvano DTV “Partizan”. Sokolana je postala dom tog društva.

Sletovima je predhodilo defile ušesnika od OŠ “Andrija Đurović” (prve osnovne škole) Glavnom ulicom do Stadiona u Begluku. U Sletskim vežbama učestovali su najviše učenici srednjih škola i pioniri. Obavezna je bila i vojna muzika.

Sletska vežba na jednom od prvih posleratnih sletova na Gradskom stadionu „24. septembar“
Sletska vežba na jednom od prvih posleratnih sletova na Gradskom stadionu „24. septembar“

Od 1953. godine, svakoga 25. maja, na Dan Mladosti, oraganizovan je javni čas: sletske vežbe, atleska takmičenja, vežbe na spravama, kasnije samo sletske vžebe, ponekad sa preko 800 učesnika po kojma je bio poznat Jeklička i Jevđo, posle njih moj otac prof. Vlajko Kovačević i majka Vera nastavnica, koja je pravila sletski nastup na osnovu narodnog melosa za pionire.

Sa fotoaparatom prof. Vlajko Kovačević predvodi na smotri svoje učenice odabrane za sletsku vežbu
Sa fotoaparatom prof. Vlajko Kovačević predvodi na smotri svoje učenice odabrane za sletsku vežbu

Manji nastupi su organizovani na Dan opštine, tokom dana državnih praznika na Trgu partizana i u Domu JNA. Najbolji vežabači su izdvajani i u Beogradu učestvovali na sletovima za Dan mladosti, koji je održavan na stadionu JNA u Beogradu. Poslednji slet je održan 1982. godine. Kasnije, posle Vlajka i Vere Kovačević, sletske vežbe su pripremali nastavnici iz Gimnazije – bračni par Cvijović, kao i profesori fizičkoga Momo Ostojić, Milan Zečević, Siniša Milivojević.

Kraj smotre na Gradskom stadionu „24. Septembar“. Slet može da počne
Kraj smotre na Gradskom stadionu „24. Septembar“. Slet može da počne

U vreme sletova i pre i posle rata vladala je lepa preznična atmosfera, kada bi se Užice preselilo na tribine ispred Sokolane, a posle rata na tribine Gradskog stadiona “24 septembar”.