Kolo jahača “Knez Mihailo”

1990
Izlaganje konja pred trku u delu livade "Mihajlovac" u Krčagovu
Izlaganje konja pred trku u delu livade “Mihajlovac” u Krčagovu

Kolo jahača “Knez Mihailo” u Užicu je osnovano 1885. godine, incijativom oficira iz Četvrtog pešadijskog puka, užičkih AS gazdi, činovnika, zanatlija, seoskih domaćina koji su se bavili jahanjem i imali rasne jahaće konje. Težili su: “Jačanju viteške narodne snage i misli, kao I buđenju i širenju veštine jahanja i vožnje na kolima”. Obuhvatalo je ceo Užički kraj, a prvi predsednik je bio kapetan Miljko Popović.

Užičanke i Užičani posmatraju jahačka nadmetanja u Krčagovu
Užičanke i Užičani posmatraju jahačka nadmetanja u Krčagovu

Na Preobraženje, 19. avgusta, u Međaju, na delu gde je bilo Vašerište, održavana je smotra najboljih rasnih konja odgajivača iz kraja, a u Krčagovu, na delu polja zvanog “Mihajlovac”, 1885. godine, održana su i prva nadmetanja i trka na kojima je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi.

Ovo kolo je do početka Prvog svetskog rata imalo veliki društveni ugled i uticaj.

Razvoju konjičkog sporta veoma su doprinele porodice užičkih AS gazdi: Ostojića, Kremića, Kukoljaca, Pantovića, Jelića, Dedovića, Gmizovića, Jovanovića. Moj pradeda, Nedeljko Jovanović, bio je odličan jahač, bavio se rabadžilukom. Imao je posebno negovanog dobrog arapskog jahaćeg konja. Svi navedeni su nabavljali pasmine dobrih engleskih, arapskih i drugih rasnih grla od najboljih evropskih odgajivača.

Jedan od boljih jahača bio je i moj pradeda Nedeljko Jovanović
Jedan od boljih jahača bio je i moj pradeda Nedeljko Jovanović

Posle rata Prvog svetskog rata Društvo obnavlja rad. Zbog loših političkih uticaja u periodu između dva rata, priređuje samo tri manifestacije, sa po dva proletna i letnja nadmetanja. Poslednja izložba i jahačko nadmetanje sa trkom održano je 14. oktobra 1940. godine, kada kolo jahača obustavlja rad.