Odrednica: Požega

Prvi požeški lekar

Te 1869. godine u varoši je zavladala epidemija šarlaha, a odmah potom pojavile su se i velike boginje, škola je zatvorena, i pitanje sreskog lekara ponovo je postalo aktuelno.

Pogled iz bašte kafane “Transval”, vlasnika S. Mostarčića

Svaka požeška kafana imala je svoje goste i svoje specifičnosti. U kafanu “Transval” svraćao je poslovni svet – trgovci, izvoznici, industrijalci.

Užičanstvena Požega

Ukrštanjem glavnih ulica na tom mestu, iznikao je jedinstven trg, koji je i dan danas simbol Opštine Požega.

Gostionica “Kostić”

Na mestu današnje Gradske galerije u Požegi (užičkoj), bila je šire poznata gostionica "Kostić".

“Đoko i drugi koji begenišu, neka slobodno u Požegi dućane grade”

Malobrojno srpsko stanovništvo, seljaci, kmetovi, starešine knežina, počeli su da otkupljuju muslimanske oranice, livade i voćnjake i da sređuju zapušteno i porušeno.

Užičanstveno u Požegi

Centar Požege tridesetih godina, između dva svetska rata, nekada pijac, a danas je tu Trg slobode.

Četiri rane na Crnoj Čuki

Mitraljeski rafali nisu prestajali, niko se nije usuđivao da priđe kamenjaru gde je ležao ranjenik, a njega su bolovi sve više slamali.