Ersko boemsko Užice – Ujelo ga besno pseto

1590

Najpoznatiji užički boemi i šaljivdžije, Simo advokat i njegov kum Milekić, krenuli vozom za Beograd, na otvaranje prvog sajma. Kao i uvek, poneli su plećku pečenja i balonče vina. Ali u ćiri je bilo tako mnogo putnika da su jedva stajali na nogama. A jedva su čekali da probaju vino koje im je spremio poznati užički mehandžija Miloje Blagojević , a pečenje pekar Lujo.

Kumovi Tertić i Milekić najveće erske užičke šaljivdžije u fijakeru
Kumovi Tertić i Milekić najveće erske užičke šaljivdžije u fijakeru

Zagledaše se dva tri puta, pa Milekić uhvati Simu preko sredine i veza ga jako kaišem. Sima prevrte očima i poče nešto mrmljati. Uznemireni putnici pitaju šta je to s njegovim drugom?

– Ujelo ga besno pseto!

– A koliko je dana od tada?

– Četrnaest!

U tom momentu Sima prolaja:
– Av… av…av…

Terzić i Milekić su stigli u Beograd na ćirinu stanicu na "Čukarici"
Terzić i Milekić su stigli u Beograd na ćirinu stanicu na “Čukarici”

Putnici navale na vrata, uvereni da je ovaj pobesneo. Kupe osta prazan.. Tada na jednu klupu sede Milekić, a na drugu Sima, pa pošto prečistiše pečenje i najedoše se, izvališe se na klupu i odspavaše do Beograda.