Ko je dovezao prvi svečani voz u Užice na pruzi Beograd-Bar ?

520

Pruga Beograd – Bar, jedan je od najvećih graditeljskih poduhvata u u Evropi dvadesetog veka. Ulaskom Titovog plavog voza u stanicu u Baru 30. maja1976. zvanično je puštena u rad pruga Beograd-Bar. Iako je dolazak Tita bio znak da je pruga Beograd – Bar puštena u rad, to nije bio prvi svečani voz koji je prošao ovom prugom. Tim prvim vozom koji je prošao celom trasom pruge od Beograda do Bara upravljao je Slavoljub Potić diplomac prve generacije škole za motorovođe. Decenijama izazov za graditelje, pruga Beograd – Bar, tada je postala izazov za mašinovođe.

Levo Slavoljub Potić ispred elektro mašine svečanog voza predhodnice Plavog voza
Levo Slavoljub Potić ispred elektro mašine svečanog voza predhodnice Plavog voza

Taj, od istorije zaboravljeni prvi voz na pruzi Beograd – Bar na električni pogon vozio je 8. maja, Slavoljub Potić takođe zaboravljeni mašinovođa i trojica njegovih kolega. Trasom barske pruge, provezli su novinare iz celog sveta. To je bio značajan događaj za tadašnje Titovo Užice. Zadržali su se i Užicu malo više nego je bilo predviđeno zbog interesovanja novinara.

A Dana, kada je zvanično otvorena pruga Slavoljub je desetak minuta pre Plavog voza, u stanicu dovezao takozvanu prethodnicu.

Povremeno je vozio i čuveni Plavi voz, a poslednji put je to bilo 1984. godine kada je u njemu bio predsednik Francuske Miteran. Dve godine kasnije otišao je u penziju. Tom prilikom Slavoljub je rekao za list Politiku da železnici duguje mnogo, jer ga je školovala i othranila mu porodicu.