Nekad užička Žitnica, danas naselje u kome je studenski centar

1285
Užičani pred setvu 1940. godine
Užičani pred setvu 1940. godine

Danas, kad se pogleda užičko prigradsko naselje Turica, niko ne bi pomislio da je ona pre osamdeset godina bila užička žitnica, kao i plodna dolina gde se proizvodilo najviše povrća. To potvrđuju i ove dve fotografije. Prva kolekcionara Miloša Poznanovića, na kojoj se vidi 1940. godine tek poneka kuća u Turici. Gde je danas Jokanovića kuća, okupili su se meštani Turice Vidojevići i Ostojići i pripremaju zemlju pored Đetinje za setvu. Na drugoj iz foto zbirke udruženja Užičanstveno je na istom mestu u Turici moba pred žetvu.

Moba pred žetvu
Moba pred žetvu

Danas je u Turici veliko gradsko naselje, u kome je studetski centar “Ivo Andrić” sa studetskim domom. Trenutni smeštajni kapaciteti Studentskog doma „Turica“ su 112 ležaja, raspoređenih u četiri paviljona i to u: 4 jednokrevetne, 12 dvokrevetnih, 16 četvorokrevetnih i 4 petokrevetne sobe, sa zajedničkim kupatilima u svakom od paviljona, čitaonicom i salom za rekreaciju, spravama za rekreaciju. Studentski restoran „Student“ je savremeno opremljen i kapaciteta je 120 mesta.

Studetskom dom "Ivo Andrić" u Turici
Studetskom dom “Ivo Andrić” u Turici
Restoran u Srudetskom domu
Restoran u Srudetskom domu