Odrednica: Ljubiš

Boškova voda

Pronicljiv i preduzimljiv, Boškov sin Aco je sa svojom porodicom osmislio je i oživotvorio izletište.

Odabrao ga vojvoda Vuk

Najedared sunce progreja i pred nama se ukaza stravičan prizor, masa naših ratnika ležala je pobijena i ranjena na proplanku.

Ršumović V. Ljubomir

Posle učešća u drinskim i kolubarskim operacijama prešao je dug put preko Albanije, Krfa, Alžira i Tunisa, ali je na vreme stigao na Solunski front.

Smiljanić A. Jovan

Potpuno priseban, izvlačio je svoje teško ranjene ratnike sa položaja, posebno svoja četiri najteže ranjena druga, spašavajući ih od očigledne smrti.

Ršumović S. Stojan

Posadu su primorali da položaje napusti u najvećem neredu i panici, a svom puku stvorili slobodan upad u utvrđenja bez gubitaka.

Smiljanić M. Krsta

Kroz čitav život krasile su ga najlepše ljudske osobine, izuzetno poštenje, istinska skromnost i čovekoljublje.

Akademik iz Ljubiša

Iza Miladina Pećinara, kaplara iz 1914. godine i jugoslovenskog naučnika, ostalo je njegovo delo. Posle lekcije 1.300 kaplara, ispisao je 49 radova i udžbenika. Pionir je moderne jugoslovenske hidrotehnike.

O đeneralu Krsti Smiljaniću

Krsta Smiljanić spada u red znamenitih Srba 20. veka, u red elitnih vojnih stratega i neimara oslobođenja srpskog naroda. Isključivo odan službi, nije pripadao ni jednoj vojnoj struji , ni 'Crnoj', ni 'Beloj ruci'.