Radojka i Tine Živković zamena za Čkalju na zanatskoj zabavi 1969. godine

Prema urbanistiškm planu iz 1969. Užice je do 1985. trebalo da ima 56.000 stanovnika
Djorđe Marjanovic se maskirao u samog sebe na prvom užičkom maskebalu
Karedlju je privkla pašnju esnafska česma ispred Gradske To nije promaklo novinaru Bocu, tu je sa prekrštenim rukama i obaveznom lulom.