LJUDI OD STRUKE I NAUKE

Pored prirodne bistrine i inteligencije, užički kraj je iznedrio mnoge ljude koji su svoj život posvetili profesionalnom radu i nauci.

O Užičanki Zori Gruden i njenoj deci

U to posleratno vreme bio je običaj da predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito bude kum devetog rođenog deteta u porodici. A, Grudenima, izuzetno, i desetog.

Užičani, pamtite li Rista Tešića?

Mnogi koji danas prolaze kroz Užice i ne sanjaju da su zelena brda pre svega 120 godina bila potpuno gola. Sve dok jedan čovek nije rešio da to promeni.

Prva privatna užička apoteka posle Drugog svetskog rata

Prvu privatnu užičku apoteku pose Drugig svetskog rata otvorila je Biljana Arsić u sopstvenoj kući u ulici Momčila Tešića na Lipi.

Užičke štamparije, štampa i novine (drugi deo)

Posle drugog svetskog rata izlazilo je više od 40 listova i časopisa koji su izlazili redovno ili privremeno.

Lidija, svetska, a užička

Odrasla na Trgu, dobar đak i student i drugar, kao mladi novinar od 1974. u značajnim Beogradskim listovim uvek je rado promovisala Užice i Užičane.

Užičke štamparije i štampa (prvi deo)

Prve užičke štamparije se osnivaju osamdesetih godina 19. veka.

Svetislav Tijanić, užički novinar

O mom Zlatiboru i mojoj rodnoj Šljivovici, o Užicu, gradu u kome sam proveo najveći deo životnog veka, najviše sam i pisao.

Megre se seća: Svaki svoga ubite subašu

Džeparoše je Megre, prema svom bogatom iskustvu, smatrao specifičnom vrstom prestupnika.

Milan Milanović – Reč-dve o Megreu

Dobrih desetak godina je tajalo dogovaranje (i nagovaranje) s legendarnim užičkim policajcem Nikolom Nikolićem Megreom.

Užice je imalo svog inspektora Megrea

Užičani su ga poznavali i zvali jednostavno „Megre“.