BALKANSKI RATOVI I PRVI SVETSKI RAT

Užičani su spremno dočekali poziv otadžbine u borbi za oslobođenje i ujedinjenje, preživeli velike nedeća, ali i dane slave, junaštva i čojstva.

Budakom na naoružanu četu

Tako korica okorelog hleba na albanskoj Golgoti stvori pobratimstvo dvojice Kremanaca, Jaćima Vračarića i Dragutina Đurđića.

Žarkovi podvizi

U najkritičnijim momentima hrabrio je svoje vojnike i bio ranjen dok je bombama slamao obruč i otvarao prolaz.

Medalju poklonio drugu

U sebi pomisli da bi ih bilo šteta i voditi, jer ljudi imaju decu, a Zlatibor je i onako pun siročića.

Zlatna za nišandžiju

Kad se 1912. godine odazvao pozivu otadžbine i prešao sedmogodišnji ratni put ispunjen i pobedama i porazima, i radošću i tugom.

Vitez sa Kočobeja i Floke

U Sjeništa se vratio sa Srebrnim vojničkim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Albanskom spomenicom i francuskim Ratnim krstom sa zlatnom zvezdom.

Tajna odneta u grob

Često se gladovalo, išlo u poderanoj odeći, a obuća retko nosila.

Za tobom nema ko zakukati

Ivo, javi se. Ti nemaš ni žene ni dece. Za tobom nema ko zakukati. U sebi mislim: ima ih u Semegnjevu dosta koji će zaplakati za sinom i bratom.

Podvig kod Ivena

Slušajte dobro šta ću vam reći. Spremniji je moj Kutlešić od svakog oficira u 4. bataljonu.

Četiri rane na Crnoj Čuki

Mitraljeski rafali nisu prestajali, niko se nije usuđivao da priđe kamenjaru gde je ležao ranjenik, a njega su bolovi sve više slamali.

Ratna poema ratnika guslara Gvozdena

Gvozdenovu poemu su rado pevali i drugi guslari, među kojima i Vladimir Marinković iz Ježevice, i sam učesnik rata.