Nekadašnji Zeleni pijac i zid keja sa koga je pao uspavani Radoje sa Uba

Ovako je izgledao prvi užički posleratni taksi
Zoran Ćira (žmuri) sa drugarima na igranci u Domu JNA
Užičani grade Novi Beograd 1969.