Stara fića i dalje na usluzi

Decembar 1973.
Sećanja na prodavnicu obuće “Kozara” i lakovane cipelice