Stoperka na magistralnm putu prema Zlatiboru koju je fotografisao užički foto amater Nidžo Tarzan

Stoperka na magistralnm putu prema Zlatiboru koju je fotografisao užički foto amater Nidžo Tarzan
Folcvagenov kombi hipi komune iz Engleske na parkingu ispred Palasa kod Parčića