Vajar i sliar Branko Tijanić u svom ateljeu, u vodenici u Šljivovici

Stoperka na magistralnm putu prema Zlatiboru koju je fotografisao užički foto amater Nidžo Tarzan
Folcvagenov kombi hipi komune iz Engleske na parkingu ispred Palasa kod Parčića