Na terenu ispred oš Andrija Đurović

Na terenu ispred oš Andrija Đurović
Legendendarna generacija užičkih košarkaša.