Milicajac sa vaspitno-popravnom palicom

Milicajac sa vaspitno-popravnom palicom
. Drveni šlem na demonstracijama 1968.