Kiosk K67 na moru na planini u dolini…

Arhitekta Machtig na svojoj retrospektivi, ispred svog dela K67 kioska
Kiosk Sava Kokice u Užicu