685

Dečija olimpijada na stadionu, 20. oktobar 2000.
684
686