751

Ekipa građevinaca na kraju izgradnje Bloka „C“