Želja za skijanjem a malo snega

Želja za skijanjem a malo snega
Popularni Lubivoje Ršumović 1972. godine