. Nekadašnji slepi kolosek u Begluku pored stadiona

. Nekadašnji slepi kolosek u Begluku pored stadiona
Slika Milutina Koraca 1973. “Bez naziva”