Baka koja nije mogla da odoli nostalgiji školice (foto Stevan Vlajnić).

Deca iz pedesetih igraju na "Lipi" školice (foto Vlajko Kovačbvić)
Šema sa “kućicama” za školicu