433

Nekadašnja kuća iz 19. veka na Carini, snimljena 11. aprila 1996.
434