Užički kajmak se najbolje čuva u kačici

Mlada jedra ercovka muze kravu
Mlada jedra ercovka muze kravu