Hiljadu i trista kaplara polazi u bitku

Hiljadu i trista kaplara polazi u bitku
Deo Keja 1300 kaplara snimljen 1969. godine