1215

Godine 1934. Dramska grupa KUD-a Abrašević Petrović, Vlajko, Čvoro C. Dabić, Kosa P. Rada, prestava "Đido"
1216