Kupači na kupalištu “Robijaško kupatilo” na Carini

Kupači na kupalištu "Robijaško kupatilo" na Carini
Na kupalištu su postojale muške i ženske kabine za presvlačenje