Jadranka sa drugarčićem proždire “leba masti”,

Jadranka sa drugarčićem proždire "leba masti",