Ulica Maršala Tita na “Lipi”, za vreme “Živeo Prvi maj”

Ulica Maršala Tita na "Lipi", za vreme "Živeo Prvi maj"
Sindikalni Uranak na Zlatiboru 1973