Vojnici koji će u filmu “67 dana Užičke republike” glumiti borce na Kadinjači. Druga – Užički omladinski funkcioneri su posetili vojni logor Užička republika

Ulica Maršala Tita na "Lipi", za vreme "Živeo Prvi maj"
Sindikalni Uranak na Zlatiboru 1973
Drug Tito je čitao “Politiku”