00118

Jovica Mitrašinović, prvi s leva u orkestru