Tokom rušenja

Kompleks Tkačnice pred samo rušenje
Kompleks Tkačnice pred samo rušenje
Mališina kancelarija