“Luda Petrija”

Radoje Ljubičić po kome ime nosi užička Tehnička škola
Nekadašnji hotel Mejug u Sevojnu