881

Prvi pilot Mihailo Petrović (preuzeto sa Vikipedije, Muzej jugoslovenske avijacije)
880