Na mestu današnjeg ulaza na Zeleni pijac bila je užička pošta a kasnije komunalno preduzeće

Na mestu današnjeg ulaza na Zeleni pijac bila je užička pošta a kasnije komunalno preduzeće
Zgrada pošte u koju je preseljena automatska telefonska centrala