Poslednja fotografija kafane “Pariz” i pekarske radnje

Na mestu današnjeg ulaza na Zeleni pijac bila je užička pošta a kasnije komunalno preduzeće
Pogled od Muzeja niz Glavnu ulicu
Na mestu gde je bila kafana “Pariz”, duže vreme sve dok nije izgradjen Tržni centar “Pariz”, je postojala povelika blatnjava rupa