552

Fotografija Vlajka Kovačevića trga i fića iz 1966.
552a