456

Žitna pijaca krajem 19. veka (foto puškar Nikola Lazić)
457