Užički mediji na zadatku, s leva; Zoran Žeravčić dopisnik Radio Beograda, ekipa TV5 snimatelj Miško Pavlović, novinarka Nataša Raketić, RTS ekipa dopisništva Goran Marijanović, Branko Stanković, Saradnik Đurović čuči

Užički mediji na zadatku, s leva; Zoran Žeravčić dopisnik Radio Beograda, ekipa TV5 snimatelj Miško Pavlović, novinarka Nataša Raketić, RTS ekipa dopisništva Goran Marijanović, Branko Stanković, Saradnik Đurović čuči
Nataša u Radio Beogradu