426

Nedelja Crvenog krsta u Mokroj Gori, 11. maj 1996.
427