Najlepša srpska novčanica sa likom kraljice Marije

Prvi srebrni novčići iskovani su 1875. godine i na aversu - prednjoj strani novčića - imali su lik kneza Milana Obrenovića
. Prvi papirni novac u opticaju
Novčanice posle Drugog sv. Rata