Živko Topalović

Živko Topalović
Kuća Topalovića je danas na samom početku starog Zlatiborskog puta