00155

Poseta ministarke za kulturu muzeju 1995, četvrti s desna direktor Dragiša Milosavljević, do njega Nikola Gogić, rukovodilac Memorijalnog centra na Kadinjači
00154
00156