Legendarna ekipa košarkaša Kk. Sevojno koja se takmičila u saveznoj ligi

Brolove Ere sedamdeseth
Medalja Vatrogasna zvezda prvog reda