Leonard Skajnard bend 1973. godine

Poslednji poljubac Tita i Jovanke
Tim FK Slobde 1977. godine
Užički Zdrastveni centar