2119

Otvaranje stadiona, predaja puške partizanke prestavnicima Partizana, 24. septembar 1946.
2118