Panto Zubac sa ćerkicom Danijelom

Panto Zubac sa ćerkicom Danijelom
Oficir Pantelija Zubac u kolu sa svojim vojnicima