Jovan jovanović Zmaj

Užička Teslina centrala pod gradom kada je puštena u pogon
Nikola Tesla u vreme kada je posetio Beograd.