Flašica sa kermičkim zatvaračem iz vremena klakera i kabeze

Boza
Sifon