421

Dizel lokomotiva koja je saobraćala u Užičkom kraju (foto Mišo Poznanović)
420